Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Sloučení SPŠ a OA a SZeŠ bylo schváleno

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje se na svém 3. zasedání dne 21.března 2013 rozhodlo o sloučení organizací Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322, a Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601314, s účinností od 1. července 2013. Škola ponese od tohoto data nový název Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace. Ředitelem přejímající organizace zůstane Ing. Petr Černý.

 

 

 

Text usnesení

 

Zastupitelstvo kraje
   k usnesení rady kraje č. 8/474 ze dne 12. 2. 2013
   (č. usnesení)
   3/234          21. 3. 2013

1. rozhodlo   o sloučení organizací Střední průmyslová škola, Bruntál,
   příspěvková organizace, IČ 00601322, a Obchodní akademie
   a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková
   organizace, IČ 00601314, s účinností od 1. 7. 2013
   3/234          21. 3. 2013

2. konstatuje   že organizace Obchodní akademie a Střední zemědělská
   škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601314,
   zanikne s účinností od 1. 7. 2013
   3/234          21. 3. 2013

3. rozhodlo   že přejímající organizací se stane organizace Střední
   průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace, IČ 00601322
   3/234          21. 3. 2013

4. rozhodlo   že všechen majetek, práva a závazky organizace Obchodní
   akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková
   organizace, IČ 00601314, přejdou dnem sloučení na přejímající
   organizaci Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková
   organizace, IČ 00601322
   3/234          21. 3. 2013

5. rozhodlo   o změně názvu přejímající organizace na Střední průmyslová
   škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
   3/234          21. 3. 2013

6. schvaluje   dodatek č. 5 ke zřizovací listině organizace Střední
   průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace,
   IČ 00601322, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
   3/234          21. 3. 2013

7. vydává   dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové
   organizace kraje dle bodu č. 6) tohoto usnesení


Vloženo: 04/04/2013 | Počet zobrazení: 4456x | Vložil: Ing. Jan Meca
nahoru
Vyhledávací formulář