Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Konkurz na místo vedoucí jídelny

Konkurz na místo vedoucí jídelny Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvkové organizace

 

 

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace vyhlašuje konkurz na místo vedoucí jídelny.

Předpokládaný termín nástupu:   1. 9. 2016 (v případě možnosti ze strany uchazeče je nástup možný i dříve)

Předpoklady:

- úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou hotelnického nebo ekonomického směru

- občanská a morální bezúhonnost

- zdravotní způsobilost

- znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů v oblasti školních jídelen

- praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti stravování nejméně 4 roky výhodou

 

 

Obsahové náležitosti přihlášky (zaslat písemně):

- přihláška (uveďte kontaktní telefon, adresu, e-mail)

- prostá kopie dokladů o dosaženém vzdělání

- strukturovaný životopis (včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech)

- čestné prohlášení o plné svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům)

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání

- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti vedoucí jídelny

 

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi. Přihlášku, životopis, čestné prohlášení podepište.

 

Přihlášky musí být doručeny na adresu: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace nejpozději do 27. 6. 2016 do 14:00. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ VEDOUCÍ JÍDELNY

 

Pohovor s vybranými zájemci proběhne dne 28. 6. 2016 od 13:00.

 

Ing. Petr Černý

ředitel školy

 

 

 

 


Vloženo: 14/06/2016 | Počet zobrazení: 3776x | Vložil: Ing. Jan Meca
nahoru
Vyhledávací formulář