Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Informace o výběru příkladů pro 2. kolo přijímacího řízení

Příklady budou vybrány ze Sbírky úloh z matematiky pro základní školy - František Běloun a kolektiv (7. vydání). Bude vybíráno pouze z příkladů, které jsou ve sbírce řešeny, ale budou zadána jiná čísla. Jedná se o kapitoly:

1. Racionální čísla – řešené příklady: 1, 2, 3, 4, 5.

2. Dělitelnost přirozených čísel – řešené příklady: 1, 2, 3.

3. Procenta -  řešené příklady: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

4. Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost - řešené příklady: 1, 2, 3, 4, 5.

5. Druhá mocnina a odmocnina. Pythagorova věta - řešené příklady: 1, 2, 3, 4.

6. Mocniny s přirozeným mocnitelem a mocnitelem nula - řešené příklady: 1, 2.

7. Úpravy algebraických výrazů - řešené příklady: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

8. Řešení lineárních rovnic a jejich soustav - řešené příklady: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

9. Slovní úlohy - řešené příklady: 1, 2.

10. Obsahy a obvody obrazců - řešené příklady: 1, 2, 3.

11. Povrchy a objemy těles - řešené příklady: 1, 2, 3, 4.

 

Příklady z češtiny budou obdobné jako v prvním kole přijímacího řízení.

 

Ing. Petr Černý

ředitel školy


Vloženo: 03/05/2016 | Počet zobrazení: 3433x | Vložil: Ing. Jan Meca
nahoru
Vyhledávací formulář