Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Výroční konference OPVK

 

Dne 23. října 2013 proběhla v pražském hotelu Dorint Don Giovanni Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Smyslem akce bylo kromě informování o aktuálním stavu implementace programu a plánovaném využití zbývajících finančních prostředků z alokace OP VK nástínit strategii podpory českého vzdělávacího systému ze strukturálních fondů EU v budoucím kohezním období, a to zejména s ohledem na regionální školství. Diskuse se tak přirozeně dotkla i stavu příprav nového Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v gesci MŠMT pro roky 2014 - 2020. Součástí programu navíc byla i praktická část pro příjemce se zaměřením na ukončování projektů a způsoby využití vytvořených výstupů.

 

Celkově se akce zúčasntilo přes 200 hostů. Mezi prezentujícími byli 1. náměstek ministra (MMR) Ing. Daniel Braun, M.A., 1. náměstek ministra (MŠMT) PhDr. Jindřich Fryč nebo také ústřední školní inspektor Mgr. Tomáš Zatloukal.

 

Součástí programu konference byla i prezentace našeho projektu INTERNETOVÁ ŠKOLA II. Přítomným účastníkům byly představeny základní informace o projektu a ukázky výstupů práce našich šikovných animatorů, zaměstnanců v Centru multimediálních objektů a kolegů pedagogů, kteří chystají odborné podklady.

 

 

Další informace z konference jsou k dispozici na strákách MŠMT.

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyrocni-konference-op-vk-2013

 

 

 


Vloženo: 06/11/2013 | Počet zobrazení: 3631x | Vložil: Ing. Jan Meca
nahoru
Vyhledávací formulář