Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Univerzita třetího věku

 

Univerzita třetího věku je realizována pod záštitou Mendelu v Brně ve spolupráci se Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií Bruntál. Studium je tříleté. Univerzita třetího věku je konkrétní formou celoživotního vzdělávání a je uskutečňována v souladu s dlouhodobým záměrem Mendelu v Brně. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně je řádným členem Asociace univerzit třetího věku ČR. Univerzita třetího věku MZLU v Brně je zájmové studium občanů ČR, zejména seniorského věku. Účastníci univerzity třetího věku mají statut posluchače univerzity (nejsou však studenty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění).

 

 

Organizace studia

Univerzita třetího věku v Bruntále je koncipována jako cyklus přednášek a seminářů z různých sfér života společnosti. Přednášky obsahují i témata klíčových oborů všech fakult Mendelu v Brně, tj. Agronomické fakulty, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty a Zahradnické fakulty. Přednášky a semináře probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (10 týdnů v období říjen až prosinec a 10 týdnů v období únor až duben), a to 1 x týdně od 15:00 do 17:30 hodin. Přednášky a semináře vedou pedagogové ze Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, Bruntál, přednášející z řad významných osobností a odborníků působících v regionu a v neposlední řadě i hostující odborníci přímo z Mendelu v Brně. Organizačně a administrativně Univerzitu třetího věku zajišťují Institut celoživotního vzdělávání na Mendelu v Brně a Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál. Kromě přednášek je pro posluchače U3V připravena celá řada dalších aktivit, jako jsou např. exkurze a další akce, které mohou být realizovány prostřednictvím KLUBU U3V, jenž si mohou posluchači založit.

 

Podmínky studia

Ke studiu univerzity třetího věku v Bruntále mohou být přijati občané České republiky, starší 50 let, kteří dosáhli minimálně středoškolského vzdělání. Podmínkou je také uhrazení administrativního poplatku ve výši 660,- Kč pro daný semestr. V jednom ročníku se předpokládá cca 30 posluchačů. K úspěšnému ukončení ročníku je nutná účast nejméně na 60 % přednášek a seminářů. K evidenci výuky slouží „průkaz posluchače“, který je studentům U3V předán při slavnostní imatrikulaci v aule Mendelu v Brně při zahájení studia. Úspěšným absolventům studia bude slavnostně vydáno „Osvědčení“ o absolvování Univerzity třetího věku v Bruntále.

 

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Přihlášky ke studiu jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách www.icv.mendelu.cz a www.spsoa.cz, případně k vyzvednutí v kancelářích Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, Bruntál a Institutu celoživotního vzdělávání Mendelu v Brně.

 

V případě zájmu můžete podat přihlášku ke studiu pro školní rok 2018/2019.

 

přihláška: http://spsoa.cz/dokumenty/dokumenty/univerzita-tretiho-veku-prihlaska-244

 

KONTAKT

Institut celoživotního vzdělávání Mendelu v Brně

Zemědělská 1, 613 00  Brno (budova E, 2.p.)

tel.: 545 135 206

e-mail: czv@mendelu.cz

www.icv.mendelu.cz

 

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál

Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál

tel.: 555 559 711

www.spsoa.cz

 

Kontaktní osoba:

Ing. Barbora Friedlová, Ph.D.

Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál

tel.: 555 559 727

e-mail: friedlova@spsoa.cz

nahoru
Vyhledávací formulář